2018-05-15 13:34:21

POETSKI SUSRETI

Naš učenik Viktor Ostriž, 5.e, osvojio je prvu nagradu na Poetskim susretima djece Zaprešića. Uz njega su u zbornik radova uvršteni su i radovi Lare Pilipović, 5.b, Dore Srdarev, 5.e i Vite Spicijarića, 5.c. Mentorica Viktoru, Dori i Viti bila je Višnja Poropat Vujnovac, a Lari Nataša Milakara.

Čestitke na uspjehuheartsmiley


Osnovna škola Antuna Augustinčića Zaprešić