2022-06-20 11:14:15

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE

Donesena je Odluka o početku i završetku nastavne godine 2022./2023. Tekst Odluke potražite na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_54_715.html


Osnovna škola Antuna Augustinčića Zaprešić