2022-03-17 12:57:38

VAŽNO - LIJEČNIČKI PREGLED ZA UPIS u 1. RAZRED

Za liječnički pregled u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je dijete naručiti putem aplikacije kvacica.hr (aplikacija će biti aktivna od 28.03.2022) gdje su navedene sve upute o načinu naručivanja. Na liječnički pregled potrebno je donijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta, iskaznicu cijepljenja, Zubnu putovnicu (izdaje djetetov stomatolog), medicinsku dokumentaciju ako je dijete ima (povijesti bolesti, otpusna pisma i sl.) te ispunjen Upitnik za roditelje (koji se može naći na aplikaciji kvacica.hr).

Ovo se odnosi samo za preglede kod liječnika. Način naručivanja za pregled u školi ostaje isti (telefonske predbilježbe)! smiley


Osnovna škola Antuna Augustinčića Zaprešić